kezdőlapoldaltérképelérhetőségekgyors linkek
slovenská verzia
SK
english version
EN


A gótikus római katolikus templom

Polgármesterek Szövetsége

Dohovor starostov

Dňa 10. 2. 2009 sa v budove Európskeho parlamentu v Bruseli konal slávnostný podpis tzv. Dohovoru starostov.

Dohovor starostov je dokumentom Európskej únie, ktorým sa zúčastnené miestne samosprávy z celej Európy zaviazali do roku 2020 znížiť emisie CO2 o 20% tým, že zavedú vo svojich obciach výrobu energie min. 20%-mi alternatívnych zdrojov.

Zo Slovenska podpísali Dohovor starostov primátori dvoch miest, za Nitru podpisoval Dohovor primátor Ing. Jozef Dvonč a za Moldavu nad Bodvou primátor mesta Ing. István Zachariaš. Mesto Moldava nad Bodvou sa k tejto aktivite EÚ prihlásila ako štvrté mesto Európy 2.mája 2008.

V plánoch mesta Moldava nad Bodvou figuruje v blízkej budúcnosti výstavba kotolne na biomasu, výstavba bioplynovej stanice, a dva podnikateľské subjekty plánujú na území mesta výstavbu solárnych batérií, každý o výkone 1 MW. Momentálne sa robia merania veterných pomerov v okolí Moldavy z dôvodu plánovanej výstavby veterných elektrární na územiach mesta Moldavy a aj okolitých obcí.

Mimo to plánujeme aj informačnú kampaň pre obyvateľov mesta a okolia o tom, ako je možné v pomeroch rodinných domov zavádzať á zdroje energie, napr. solárne články, či výrobu teplej vody pomocou slnečných kolektorov, možno aj s podporou finančných prostriedkov vlády, ktoré budú vyčlenené cez projekty na riešenie znižovania energetickej náročnosti rodinných domov tak, ako je tomu aj v iných štátoch Európy.


Ing. István Zachariaš
Primátor Moldavy nad Bodvou a poslanec KSK

A Polgármesterek Szövetsége kezdeményezésben partneri szerepet betöltő Régiók Bizottsága megerősíti, hogy a regionális és helyi önkormányzatok kulcsfontosságú „szereplők” az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

A Régiók Bizottsága (RB) teljes körű politikai támogatásáról biztosítja a Polgármesterek Szövetségének arra irányuló kezdeményezését, hogy csökkenjen az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, és úgy véli, hogy a következő lépésnek annak kellene lennie, hogy a kormányzat szubnacionális szintjeinek bevonására irányuló szövetségi koncepciót továbbfejlesztik az ambiciózus európai energia- és éghajlat-politikai célok elérése érdekében.

A Polgármesterek Szövetsége az Európai Unió kezdeményezése, amelynek célja az energiahatékonyság jelentős javítása a városi környezetben. Ennek érdekében a városok hivatalosan kötelezettséget vállalnak CO2-kibocsátásuk mérséklésére. Csaknem 150 város, köztük 15 főváros jelezte csatlakozási szándékát Európa minden részéről.

Luc Van den Brande, az RB elnöke a tagokat a Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozásra sürgette, mivel a szövetség fenntartható energiával kapcsolatos célkitűzései csak a helyi és regionális önkormányzatok politikai támogatásával lesznek elérhetők. Luc Van den Brande kifejtette: „A helyi és regionális önkormányzatoknak a szövetség céljai megvalósításában játszott tevékeny szerepvállalása elengedhetetlen annak érdekében, hogy biztosítsuk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának jelentős csökkentését Európában. Csak partnerekként biztosíthatjuk az éghajlat-változási célok elérését.”

Text Dohovoru starostov v slovenčine, zoznam zúčastnených obcí a miest Európy, ako aj ďalšie zaujímavé informácie o tejto iniciatíve môžete získať kliknutím na zvýraznený text.

K stiahnutiu

Városi Hivatal

Iskola utca 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor