homesitemapcontactshot links
slovenská verzia
SK
magyar változat
HU


View

Covenant of Mayors

Dohovor starostov

Dňa 10. 2. 2009 sa v budove Európskeho parlamentu v Bruseli konal slávnostný podpis tzv. Dohovoru starostov.

Dohovor starostov je dokumentom Európskej únie, ktorým sa zúčastnené miestne samosprávy z celej Európy zaviazali do roku 2020 znížiť emisie CO2 o 20% tým, že zavedú vo svojich obciach výrobu energie min. 20%-mi alternatívnych zdrojov.

Zo Slovenska podpísali Dohovor starostov primátori dvoch miest, za Nitru podpisoval Dohovor primátor Ing. Jozef Dvonč a za Moldavu nad Bodvou primátor mesta Ing. István Zachariaš. Mesto Moldava nad Bodvou sa k tejto aktivite EÚ prihlásila ako štvrté mesto Európy 2.mája 2008.

V plánoch mesta Moldava nad Bodvou figuruje v blízkej budúcnosti výstavba kotolne na biomasu, výstavba bioplynovej stanice, a dva podnikateľské subjekty plánujú na území mesta výstavbu solárnych batérií, každý o výkone 1 MW. Momentálne sa robia merania veterných pomerov v okolí Moldavy z dôvodu plánovanej výstavby veterných elektrární na územiach mesta Moldavy a aj okolitých obcí.

Mimo to plánujeme aj informačnú kampaň pre obyvateľov mesta a okolia o tom, ako je možné v pomeroch rodinných domov zavádzať á zdroje energie, napr. solárne články, či výrobu teplej vody pomocou slnečných kolektorov, možno aj s podporou finančných prostriedkov vlády, ktoré budú vyčlenené cez projekty na riešenie znižovania energetickej náročnosti rodinných domov tak, ako je tomu aj v iných štátoch Európy.


Ing. István Zachariaš
Primátor Moldavy nad Bodvou a poslanec KSK

The Committee of the Regions, partner in the Covenant of Mayors initiative, insists that regional and local authorities are the key "players" in the fight against climate change.

The Committee of the Regions (CoR) provides its full political support to the Covenant of Mayors initiative to reduce greenhouse gas emissions and believes that the next step should be to develop further the Covenant concept to include sub-national levels of government in order to achieve ambitious EU energy and climate policy goals.

The Covenant of Mayors is an EU initiative, which aims at improving energy efficiency significantly in the urban environment through a formal commitment by the cities to reduce their CO2 emissions. Almost 150 cities throughout Europe, including 15 capitals, have expressed their willingness to join.

CoR President Mr Luc Van den Brande has urged Members to sign on to the Covenant of Mayors, since the sustainable energy goals of the Covenant will only be attainable with the political support of local and regional governments. Mr. Van den Brande said: "The active participation of local and regional authorities in the implementation of the Covenant is indispensable to ensure a significant reduction of greenhouse gas emissions in Europe. Only as partners can we ensure that we meet our climate change objectives."

Text Dohovoru starostov v slovenčine, zoznam zúčastnených obcí a miest Európy, ako aj ďalšie zaujímavé informácie o tejto iniciatíve môžete získať kliknutím na zvýraznený text.

K stiahnutiu

City Office

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor