homesitemapcontactshot links
slovenská verzia
SK
magyar változat
HU


The town's main square

Rozpočet mesta
[City budget]

Plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

Plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2014 a návrh na úpravu rozpočtu schválená na 38. riadnom zasadnutí MZ, dňa 30. 10. 2014

Plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2014 a návrh na úpravu

Plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2014 a návrh na úpravu rozpočtu schválená na 34. riadnom zasadnutí MZ, dňa 7. 8. 2014

Plnenie rozpočtu mesta 2010-2013

Plnenie rozpočtu mesta 2010-2013 schválená na 31. riadnom zasadnutí MZ, dňa 5. 6. 2014

Záverečný účet mesta za rok 2013

Plnenie rozpočtu mesta za 01-09/2013

Plnenie rozpočtu mesta za 01-09/2013, úprava rozpočtu a návrh rozpočtu na r. 2014-2016 schválená na 27. riadnom zasadnutí MZ, dňa 12. 12. 2013

Plnenie rozpočtu mesta za 01-06/2013

Plnenie rozpočtu mesta za 01-06/2013 schválená na 26. riadnom zasadnutí MZ, dňa 17. 9. 2013

Záverečný účet mesta za rok 2012

Dlhodobý rozpočet (2013-2015)

Plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2012

Plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2012 a III. úprava rozpočtu mesta schválená na 18. riadnom zasadnutí MZ, dňa 18. 10. 2012

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2011, 2010, 2009, 2008

Plnenie rozpočtu mesta k 31. 10. 2011

Plnenie rozpočtu mesta za január-október 2011, návrh na II. úpravu rozpočtu a návrh rozpočtu na r. 2012-2014 schválená na 10. riadnom zasadnutí MZ, dňa 13. 12. 2011

Plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2011

Záverečný účet mesta za rok 2010

Plnenie rozpočtu mesta k 30. 9. 2010

Plnenie rozpočtu mesta k 30. 4. 2010

Záverečný účet mesta za rok 2009

Návrh rozpočtu mesta na rok 2010

Plnenie rozpočtu mesta k 31. 7. 2009

Záverečný účet mesta za rok 2008

Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2008 a návrh na III. úpravu rozpočtu

Záverečný účet mesta za rok 2007

Záverečný účet Mesta Moldava na Bodvou za rok 2007 (textová časť)
Záverečný účet Mesta Moldava na Bodvou za rok 2007 (príjmy)
Záverečný účet Mesta Moldava na Bodvou za rok 2007 (výdavky)
Výročná správa Mesta Moldava na Bodvou za rok 2007

Dlhodobý rozpočet (2007-2009)

Záverečný účet mesta za rok 2006

Záverečný účet mesta za rok 2005

City Office

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor