homesitemapcontactshot links
slovenská verzia
SK
magyar változat
HU


The town's main square

Mestské ocenenia
[Urban Awards]

Čestný občan mesta

Ceny Pro Urbe

Ceny mesta

Súťaž odborných prác na tému „Minulosť a prítomnosť Moldavy nad Bodvou“

2002, 2001, 2000

2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 - neboli podané odborné práce.

Starostlivosť o mestskú zeleň

City Office

Školská 2
04552 Moldava nad Bodvou
tel.: 055 4880211, fax: 055 4603221
msu@moldava.sk | www.moldava.sk
Mesto Moldava nad Bodvou © 2001-2012    |    webmaster: Tibor Pásztor